انتشار اثار معماران

لطفا جهت انتشار و بازنشر آثار خود و در راستای حفظ حقوق معنوی آثار معماری

در اینستاگرام و سایت سرزمین معماری ، پروژه های خود را با مدارک کامل

( تصاویر ، رندر ها ، مدارک فنی ، مبانی نظری و مشخصات و .. )

برای ما ارسال فرمایید .

رسانه معماری و شهرسازی

memariland@gmail.com


بعد از بازبینی و بررسی هیئت تحریریه ، آثار و حتی مقالات شما با نام شما منتشر خواهد شد .
انتشار آثار و پروژه های معماران در سایت و اینستاگرام سرزمین معماری هیچ هزینه ای ندارد    دروازه پرداخت معتبر